หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
 

HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ ค่ะ
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์ ทต.สวนเขื่อน
“เกษตรกรรมนำชีวิต เศรษฐกิจพัฒนา
การศึกษาเป็นหนึ่ง ชุมชนในฝันนักท่องเที่ยว”
นายฌาญณริฐน์ พรมวัง
นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน
 
 
พันธกิจ
 
 
พัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมด้านวิชาการและพัฒนาวิชาชีพที่หลากหลายในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 
กระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยสู่ท้องถิ่น
 
ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาบริหารจัดการระบบสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนโรคที่ได้รับมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 054-456-688 ต่อ 106 โทรสาร : 054-456-688 ต่อ 109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
จำนวนผู้เข้าชม 178,318 เริ่มนับ 27 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10